تارنگار عشق شکلاتی... - گفته های زیبا در مورد خانوم ها از زبان بزرگان جهان

سلام دوستای خوبم

امروز میخوام یه اپ جالب در مورد خانم ها بذارم

این اپ رو یکی از دوستام به عنوان میل واسم فرستاده

گفته های زیبایی هست از زبان بزرگان جهان

خانم ها اگه خوندین و متوجه شدین یکی از بزرگان در موردتن

بی انصافی کرده به خودتون نگیرین

چون گفته ها زیاده این اپو دو سری میکنم

اول سری ۱ رو میذارم اگه خوشتون اومد وپسند کردین سری ۲ رو

هم میذارم :

زن شاهکار خلقت است

برنارد شاو

زیباترین خوی زن ، نجابت اوست

ارد بزرگدر دنیا تنها دو چیز زیباست ، زن و گل

مالربانتقام شیرین است مخصوصا برای زنان !

بایرونتمدن چیست ؟ نتیجه نفوذ زنان پاکدامن است

امرسونزن رسماً مربی مرد و مهّذب اخلاق اوست

آناتول فرانساگر زن نبود نوابغ جهان را چه کسی پرورش می داد ؟

ناپلئونمردها را شجاعت به جلو می‌راند و زنها را حسادت

برنارد شاوبه سراغ زنان می روی ؟ تازیانه را فراموش مکن !

فردریش نیچهمردان آفریننده کارهای مهمند و زنان به وجود آورنده مردان

رومن رولاناگر از طبقه‌ بالا زن‌ بگیرید، به‌جای‌ خویشاوند ارباب‌ خواهید داشت‌

لئوپول


مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند

کونته ورسیهبا زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد

بردونخشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند

رابیندرانات تاگورزن همیشه سن خود را از تاریخ ازدواج حساب می کند ، نه تاریخ تولد

ارهاردهرچه ایمان مرد به هوشش بیشتر شود زن بهتر میتواند گولش بزند

لرد بایرنزن تاج سر آفرینش است ، او شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است

گوتهزنانیکه می خواهند مرد باشند ، زنانی هستند که نمی دانند زن هستند

الکساندر دومابرای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود ، کاری ، زنی ، آرمانی و ...

مارکوس آنازن کودکی است که با اندک تبسم خندان و با کمترین بی مهری گریان می شود

هرودمنشأ هر کار بزرگی زن است ، زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود

لامارتینچیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند ، مهربانی اوست ، نه سیمای زیبایش

ویلیام شکسپیرجنبش تساوی خواهی زنان موجب می شود زن از زنانه ترین غرایز خود دور می شود

فردریش نیچهشیرین ترین سخنان در زندگی ، خوش آمد گویی بی غل و غش زن به شوهر خویش است

جورج ولززن زشت در دنیا وجود ندارد فقط برخی از زنان هستند که نمی‌توانند خود را زیبا جلوه دهند


برنارد شاوهر کجا مردی یافت شد که به مقامات عالیه رسیده یقیناً زنی پاکدامن او را همراهی کرده
است

شیلرزن عاقل به تربیت همسرش همت می گمارد و مرد عاقل می گذارد که زنش او را تربیت کند

مارک تواین

ماخذ : http://eshqe-shokolati.blogfa.com/post-7.aspx

هیچ نظری موجود نیست: