سخنان دلنشین بزرگانبدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است . ارد بزرگ

 

براي اداره كردن خويش ، از سرت استفاده كن . براي اداره كردن ديگران ، از قلبت. دالايي لاما

 

وقتي قلبت بيدار شد و شعله اي از نور شد ، تو معنا و اهميت زندگي را خواهي شناخت ، و اين فيضي عظيم است . و آنگاه سپاسگزاري و حمد طلوع مي كند . آنگاه فقط هديه زندگاني كافي است تا با آن براي هميشه و هميشه راضي و خشنود باشي . دالايي لاما

 

بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند . ارد بزرگ

 

همين لحظه حاوي بهشت و دوزخ است . همه اش بستگي به تو دارد . اگر تو خوش باشي ، شاد باشي ، اگر عاشق زندگي باشي و آن را محترم بداري و جشن بگيري . در بهشت هستي ، اگر نتواني شادماني كني ، اگر چنان زنجيرهاي سنگيني برپا و دست داشته باشي كه نتواني با آهنگ زندگي به رقص در آيي ، آن وقت در دوزخ به سر مي بري . دالايي لاما

 

صاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند. امرسون

 

باور بدبختی از خود بدبختی دردناکتر است . ارد بزرگ

 

يک زندگي را وقتي مي شود با خوشبختي قرين دانست که شروعش با عشق باشد و ختمش با جاه طلبي . بوسکاليا

 

اگر پيري پند ده و اگر جواني پند گير .ضرب المثل چيني

 

اگر غرورت را گم کرده ایی به کوهستان رو  ، و اگر از جنگ خسته ایی به دریا . ارد بزرگ

 

خنده، بهترين روح جنگ با زندگي است. آناتول فرانس

 

ميانه روي و اندازه نگه داشتن كمال طبيعت آدمي است. كنفسيوس

 

خودخواهی ، کاشی سادگی  روانت را ، خواهد شکست . ارد بزرگ


منبع

هیچ نظری موجود نیست: