آنچه در سیاست خنده آور استسخن گفتن از دوستی و دشمنی پایدار در سیاست ، خنده آور است . ارد بزرگ

 

کمي عقل سليم، اندکي اغماض و قدري خوش خلقي داشته باشيد، آن وقت خواهيد ديد در اين دنيا چقدر آسوده و خوشبخت ايد. سامرست موام

 

وقتي جوانتر بودم همه چيز را به خاطر مي‌آوردم، حالا مي‌خواست اتفاق افتاده باشد يا نه! . مارك تواين

 

آنکه با تلاش بسیار اندیشه خویش را فربه نمود ، با این وجود باز گوش به سخن این و آن سپرد ، دیگر نمی توان آینده روشنی در پیش روی او دید  . ارد بزرگ

 

يك انسان خردمند فرصتها و شانس ها را مي سازد , نه اينكه در انتظار آنها بنشيند . فرانسيس بيكن

 

شجاعت داشته باش تا با حقيقت رو به رو شوي . استوندر تاریکترین شب های ستم  ، روشنترین ستاره ها زاده می شوند . ارد بزرگچيزي ساده تر از بزرگي نيست آري ساده بودن همانا بزرگ بودن است. امرسونهیچ نظری موجود نیست: